doradzam podatnikom od 15 listopada 1995 r.                                

Kontrole, odwołania, skargi

Dlaczego każdemu podatnikowi potrzebna jest pomoc w kontroli podatkowej czy w postępowaniu podatkowym?

Brak reakcji na samym początku to wyższe koszty na kolejnych etapach - łatwiej i skuteczniej (= taniej) można uzyskać ten sam korzystny efekt podczas kontroli czy w postępowaniu, niż potem odwoływać się czy opłacać skargę do sądu administracyjnego.

Brak reakcji może oznaczać czasem wyższy podatek do zapłaty w tej samej sytuacji - czasem wystarczy przed złożeniem wyjaśnień dokonać prostych czynności, aby podatek do zapłaty był nawet dziesięciokrotnie niższy.

Podporządkowanie się woli organu podatkowego może prowadzić do zapłaty nienależnych kwot - nie każdy organ podatkowy działa zgodnie z prawem; gdyby tak było, sądy nie wydawałyby wyroków korzystnych dla podatników. Zdarza się też uznanie niedoręczonych pism za doręczone, nakłanianie do wcześniejszego skorygowania deklaracji, wzywanie podatnika osobiście w sytuacjach, gdzie można wysłać po prostu pismo, naginanie faktów czy nawet wydanie protokołu kontroli bez przeprowadzenia kontroli podatkowej.

Korekta deklaracji czy czynny żal spotykają się czasem z nieprzychylną reakcją urzędu - są to czynności gwarantujące podatnikowi bezkarność, choć jednak zdarza się, iż organy podatkowe grożą podatnikom uznaniem tych czynności za bezskuteczne bez wpłaty określonej sumy na rachunek organu podatkowego. Jeżeli podatnik nie dysponuje od ręki stosowną kwotą, organ będzie starać się go ukarać. A jak wskazał Sąd Najwyższy, nie zawsze wpłata na danym etapie postępowania jest wymagana.

Wyjaśnienia podatnika można złożyć różnymi słowami, korzystnymi lub nie - czasem  jedno zdanie jest w stanie przekonać organ podatkowy, iż podatnik powinien zapłacić dodatkowy podatek. Albo odwrotnie - odpowiednio sformułowana wypowiedź pomoże podatnikowi obronić jego stanowisko jako zgodne z prawem.

Żeby sprawdzić, czy podatnik działa zgodnie z prawem (czy podatnik postąpił prawidłowo, czy nie, jakie ma możliwości doprowadzenia swojej sytuacji do zgodnej z prawem, a co najmniej jak można skutecznie zaradzić niekorzystnym konsekwencjom, jak zminimalizować karę, jak zoptymalizować działania na przyszłość). Ze względu na specyfikę mojej kancelarii zdarza mi się występować (albo doradzać) w postępowaniach kontrolnych czy podatkowych przed wieloma urzędami - Od Warszawy po Wrocław, od Olsztyna po Kraków. W związku z polskimi procedurami mój udział w kontrolach odbywających się w innych miejscowościach nie stanowi najmniejszego problemu. W związku z takim sposobem działania zgromadziłem dość nietypowe przekrojowe doświadczenie, obejmujące wiele urzędów skarbowych czy urzędów kontroli skarbowej. Daje to czasem możliwość świeżego spojrzenia na daną sprawę.

Wbrew potocznej opinii wszczęcie kontroli może nie stać na przeszkodzie uniknięciu odpowiedzialności za wielomilionowe nawet uszczuplenie należności podatkowych. Wszystko zależy od tej jednej, konkretnej sytuacji, którą trzeba rzetelnie ocenić.

Ile kosztuje moja pomoc w postępowaniu? Z reguły są to koszty od 400 do 2000 zł brutto, płatne z góry. W bardziej skomplikowanych przypadkach, albo w sprawach wymagających bardzo dużego nakładu pracy, w których wynagrodzenie powinno być wyższe, z reguły jest ono w znacznej części uzależnione od efektu mojej pracy czyli od wyniku sprawy. Wycena jest bezpłatna, dopiero po jej zaakceptowaniu klient jest związany umową.

Na co może liczyć podatnik w ramach takiego wynagrodzenia? W czasie kontroli najwięcej czasu spędza się jałowo podczas czynności kontrolnych. Wszelkie wyjaśnienia z powodzeniem może składać sam podatnik czy jego księgowy, pod kierunkiem kancelarii. Dzięki temu oszczędzamy wiele czasu - a zatem i pieniędzy klienta. Klient otrzyma jednak pełną pomoc, bieżące doradztwo, ocenę działań organu, pism przychodzących, redakcję oświadczeń i pism podatnika, zarzuty do protokołu kontroli itd. - w takiej ilości i zakresie, jakiej będzie wymagać sprawa i dobro klienta, i przez taki okres czasu, w jakim będzie trwać postępowania (a są takie, które trwają i dwa lata).

Nigdy nie zapewniam podatnika o wygranej, jeżeli nie jestem tego pewien, tego wymaga uczciwość zawodowa. Jednak nawet tam, gdzie sprawa jest nie do wygrania, z reguły można uratować sporo pieniędzy poprzez unikanie wysokich kar lub poprzez zapobieżenie innym niekorzystnym konsekwencjom. Bardzo często koszty pomocy prawnej w postępowaniu zwracają się, szczególnie, gdy doradca podatkowy uczestniczy w postępowaniu już na etapie początkowym.

Jeżeli nie umówimy się z klientem inaczej, sprawa przejęta w kontroli obejmuje w ramach ustalonego wynagrodzenia okres do końca kontroli i w razie wszczęcia postępowania podatkowego do wydania decyzji w I instancji (ze wstępną oceną tej decyzji włącznie). W innych przypadkach sprawa obejmuje postępowanie w ramach danej instancji, do jego zakończenia.

Od klienta oczekujemy, iż przekaże nam niezbędne dane. Z reguły wystarczy mi oparcie w dokumentacji tworzonej w postępowaniu czy w kontroli, czasem podatnik zostanie poproszony o dostarczenie kopii dokumentu znajdującego się aktach sprawy, jeżeli jest to absolutnie niezbędne. W niektórych przypadkach niezbędna będzie praca podatnika (np. prosimy podatnika o odhaczenie w wyciągach bankowych przelewów związanych ze sprzedażą na allegro, albo o sporządzenie zestawienia sprzedanych przedmiotów - takie prace podatnik wykona z naszą pomocą znacznie sprawniej i z większą korzyścią dla postępowania, niż my). Jednak z reguły oczekujemy tylko odpowiedzi na pytania, jakie odnośnie stanu faktycznego pojawiają się w sprawie.

W ramach otrzymanego wynagrodzenia skupiam się na kwestiach istotnych, a nie na odwiedzaniu organu podatkowego. Dlatego mogę zaoferować pełną i niczym nie limitowaną pomoc fachową w ramach rozsądnego zryczałtowanego wynagrodzenia.

Statystyki pracy doradcy podatkowego


0 dni 18 godz. 32 min.
średni czas oczekiwania na odpowiedź
(5 ostatnich porad)


słów: 1085 | znaków: 6761
przeciętna porada z dodatkowymi wyjaśnieniami doradcy
(5 ostatnich porad)


84 % porad (84 na każde 100 porad)
w cenie nie wyższej niż 250 zł
(od 2013 r.)


ZADAJ WŁASNE PYTANIE

poradnik Klienta                                 

CO, KIEDY, JAK, ZA ILE

+ online od 2003 r. Serwis doradcapodatkowy.com to pierwszy polski serwis doradztwa podatkowego online. Działam zawsze zgodnie z prawem konsumenckim oraz z zasadami etyki zawodowej doradców podatkowych.
+ ponad 2500 porad online: dla Klientów z całego świata - od Brazylii i USA po Australię, od Makao po Zjedn. Emiraty Arabskie czy Libię, od USA poprzez kraje UE po polskich podatników - firmy i osoby prywatne.
+ rzetelność: Każda e-porada przekazywana jest e-mailem w pliku podpisanym elektronicznie (tzw. e-podpis). Odpowiadam za treść moich porad, posiadam też ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Porada - co otrzymasz?

Porada w pliku pdf podpisana certyfikatem kwalifikowanym (forma pisemna).

czytaj

 

Porady i ceny

Sprawdź, ile kosztują usługi naszej Kancelarii. Zawsze płacisz po uzyskaniu porady.

czytaj

 

Formy płatności

Płatność przelewem, kartą płatniczą, przelewem online, przez PayPal.

czytaj

 

Ile to potrwa?

Sprawdź jak krótko! A z reguły poradę otrzymasz nawet szybciej.

czytaj

 

Reklamacje

Na zasadach określonych w regulaminie płaci tylko zadowolony klient.

czytaj

 

Bezpieczeństwo i poufność

Szyfrowanie danych oraz e-podpis. Tajemnica zawodowa jak u adwokata.

czytaj

 

Regulamin

świadczenia usług drogą elektroniczną jest w pełni zgodny z obowiązującym prawem, w szczególności z prawem konsumenckim. Dbam o Twoje podatki, analizując dokładnie Twoją indywidualną sytuację i uwzględniając Twoje potrzeby. I za to płacisz.

czytaj

 

Ustawa o doradztwie podatkowym

Zapoznaj się z przepisami ustawy o doradztwie podatkowym (wersja na rok 2014). Dzięki temu poznasz wymogi stawiane doradcom podatkowym,a które stanowią dla Ciebie gwarancję rzetelności, poufności i uczciwości doradcy podatkowego.

czytaj

 

Zasady etyki doradcy podatkowego

Zasady etyki doradców podatkowych są podstawowym gwarantem rzetelności porady, uczciwości doradcy podatkowego, tajemnicy zawodowej oraz pewności ewentualnego odszkodowania w razie błędnej porady. Masz pewność!

czytaj

 

Nota prawna: Korzystanie z porad oraz logowanie do serwisu oznaczają akceptację regulaminu. © Copyright by Artur M. Brzeziński doradca podatkowy, 2003-2020.