doradzam podatnikom od 15 listopada 1995 r.                                

Bezpieczeństwo i poufność

Na szeroko pojęte bezpieczeństo Klienta korzystającego z usług na stronie www.doradcapodatkowy.com składają się m.in.:

  • kwalifikacje doradcy (wpis na listę doradców podatkowych, wykształcenie prawnicze, ponad 20 lat doświadczenia;
  • szyfrowane połączenie SSL (zielony pasek adresu w przeglądarce, z ubezpieczeniem poufności wymiany danych;
  • każda porada podpisana certyfikatem kwalifikowanym (forma elektroniczna równa formie pisemnej, pewność treści udzielonej porady),
  • każda porada jest fakturowana (pewność, że porada została przez doradcę udzielona),
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej doradcy podatkowego za wadliwie wykonane usługi;
  • ustawowa tajemnica zawodowa doradcy podatkowego - taka sama, jak tajemnica adwokacka.

Największe znaczenie ma oczywiście status doradcy podatkowego jako zawodu zaufania publicznego i związana z tym tajemnica zawodowa.

Kancelaria Prawnicza

Współpraca z doradcą podatkowym daje klientowi zdecydowanie większe gwarancje bezpieczeństwa, niż współpraca z księgowymi zatrudnionymi w firmie czy z księgowymi wykonującymi swój zawód w oparciu o certyfikat księgowy, na podstawie ustawy o rachunkowości. I nie chodzi tutaj wcale o kwalifikacje zawodowe, ale o poufność relacji klient-księgowy, klient-doradca.

Co prawda stowarzyszenia zawodowe księgowych uchwalają często wytyczne w zakresie etyki, jednak jedyną sankcją za naruszenie takich wytycznych może być wydalenie z organizacji. Prawdą jest również, że karalnym czynem nieuczciwej konkurencji jest ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa zgodnie z przepisami ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Faktem jest również, że klient może z księgowym podpisać porozumienie o zachowaniu tajemnicy, nawet zastrzegając wysoką karę umowną. Nie istnieją jednak żadne przeszkody, aby księgowego przesłuchać w charakterze świadka, oczywiście pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, a następnie wykorzystać pozyskane w ten sposób informacje w postępowaniu podatkowym czy karnym. W takiej zaś sytuacji księgowy zgodnie z prawem może – a nawet ma obowiązek - ujawnić wszelkie informacje poufne, nie narażając się na wydalenie z organizacji zawodowej, na odpowiedzialność karną czy na karę umowną nałożoną przez klienta zgodnie z zawartą wcześniej umową.

Oczywiście nie każdy podatnik jest potencjalnym przestępcą, nie każdy klient chroni informacje mogące pogrążyć go w postępowaniu podatkowym czy kontrolnym. Każdy klient chciałby jednak, aby jego relacje z księgowym czy doradcą miały charakter poufny, szczególnie na wypadek kontroli podatkowej. Gwarancję tej poufności daje jednak w Polsce jedynie współpraca z doradcą podatkowym, radcą prawnym czy adwokatem.

Zgodnie z ustawą o doradztwie podatkowym doradca podatkowy jest obowiązany zachować w tajemnicy fakty i informacje, z którymi zapoznał się w związku z wykonywaniem zawodu. Doradca podatkowy nie może być ponadto przesłuchiwany jako świadek co do faktów i informacji, na które rozciąga się obowiązek zachowania tajemnicy. Takich gwarancji bezpieczeństwa i poufności nie daje klientowi współpraca z księgowym zatrudnionym w jego własnej firmie czy z księgowym wykonującym zawód w oparciu o certyfikat księgowy.

Bez stosownej procedury sądowej urzędnik skarbowy nie przesłucha doradcy podatkowego, aby dowiedzieć się, o czym doradca podatkowy rozmawiał z kontrolowanym podatnikiem. Nie przesłucha też pracowników doradcy podatkowego, bo ich również obejmuje ten sam zakaz przesłuchiwania. Dopiero sąd w wyjątkowych wypadkach może zwolnić doradcę podatkowego z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej, ale tylko wtedy, gdy jest to niezbędne dla dobra wymiaru sprawiedliwości, i jednocześnie okoliczność nie może być ustalona na podstawie innego dowodu. Są to bardzo surowe warunki, tak samo surowe, jak w przypadku radców prawnych i adwokatów. Na dodatek w razie wydania przez sąd stosownego postanowienia, na postanowienie to przysługuje zażalenie do sądu wyższej instancji. W praktyce zatem klient doradcy podatkowego może czuć się całkowicie bezpieczny.

Czy sądy chętnie zwalniają doradców podatkowych z tajemnicy zawodowej? Nie. Przykładem może być w tym zakresie postanowienie wydane przez Sąd Okręgowy w Szczecinie w sprawie IV KP 713/10, kiedy to sąd nie dopuścił do przesłuchania doradcy podatkowego nawet na wniosek klienta.

Polskie regulacje prawne nie odbiegają od standardów europejskich czy anglosaskich. Dla przykładu 23 stycznia 2013 r. brytyjski Sąd Najwyższy Zjednoczonego Królestwa wydał wyrok potwierdzający, iż zakaz przesłuchania w charakterze świadka nie obejmuje komunikacji między klientami i księgowymi czy doradcami finansowymi. Tak więc prawo polskie, podobnie jak systemy prawne wielu innych państw, stawia na uprzywilejowanej pozycji relacje pomiędzy doradcami podatkowymi a ich klientami. Rozmowy pomiędzy klientem a księgowym nie są poufne i mogą zostać wykorzystane przez organy podatkowe. I chociażby z tego względu warto wybierać doradców podatkowych jako partnerów w rozmowach o naszych podatkach.

Statystyki pracy doradcy podatkowego


0 dni 19 godz. 13 min.
średni czas oczekiwania na odpowiedź
(5 ostatnich porad)


słów: 1441 | znaków: 8964
przeciętna porada z dodatkowymi wyjaśnieniami doradcy
(5 ostatnich porad)


84 % porad (84 na każde 100 porad)
w cenie nie wyższej niż 250 zł
(od 2013 r.)


ZADAJ WŁASNE PYTANIE

poradnik Klienta                                 

CO, KIEDY, JAK, ZA ILE

+ online od 2003 r. Serwis doradcapodatkowy.com to pierwszy polski serwis doradztwa podatkowego online. Działam zawsze zgodnie z prawem konsumenckim oraz z zasadami etyki zawodowej doradców podatkowych.
+ ponad 2500 porad online: dla Klientów z całego świata - od Brazylii i USA po Australię, od Makao po Zjedn. Emiraty Arabskie czy Libię, od USA poprzez kraje UE po polskich podatników - firmy i osoby prywatne.
+ rzetelność: Każda e-porada przekazywana jest e-mailem w pliku podpisanym elektronicznie (tzw. e-podpis). Odpowiadam za treść moich porad, posiadam też ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Porada - co otrzymasz?

Porada w pliku pdf podpisana certyfikatem kwalifikowanym (forma pisemna).

czytaj

 

Porady i ceny

Sprawdź, ile kosztują usługi naszej Kancelarii. Zawsze płacisz po uzyskaniu porady.

czytaj

 

Formy płatności

Płatność przelewem, kartą płatniczą, przelewem online, przez PayPal.

czytaj

 

Ile to potrwa?

Sprawdź jak krótko! A z reguły poradę otrzymasz nawet szybciej.

czytaj

 

Reklamacje

Na zasadach określonych w regulaminie płaci tylko zadowolony klient.

czytaj

 

Bezpieczeństwo i poufność

Szyfrowanie danych oraz e-podpis. Tajemnica zawodowa jak u adwokata.

czytaj

 

Regulamin

świadczenia usług drogą elektroniczną jest w pełni zgodny z obowiązującym prawem, w szczególności z prawem konsumenckim. Dbam o Twoje podatki, analizując dokładnie Twoją indywidualną sytuację i uwzględniając Twoje potrzeby. I za to płacisz.

czytaj

 

Ustawa o doradztwie podatkowym

Zapoznaj się z przepisami ustawy o doradztwie podatkowym (wersja na rok 2014). Dzięki temu poznasz wymogi stawiane doradcom podatkowym,a które stanowią dla Ciebie gwarancję rzetelności, poufności i uczciwości doradcy podatkowego.

czytaj

 

Zasady etyki doradcy podatkowego

Zasady etyki doradców podatkowych są podstawowym gwarantem rzetelności porady, uczciwości doradcy podatkowego, tajemnicy zawodowej oraz pewności ewentualnego odszkodowania w razie błędnej porady. Masz pewność!

czytaj

 

Nota prawna: Korzystanie z porad oraz logowanie do serwisu oznaczają akceptację regulaminu. © Copyright by Artur M. Brzeziński doradca podatkowy, 2003-2019.