doradzam podatnikom od 15 listopada 1995 r.                                

Reklamacje

Przede wszystkim za poradę płaci wyłącznie klient zadowolony z usług Kancelarii, co oznacza, iż Klient niezadowolony może odstąpić od zapłaty za usługi Kancelarii pod warunkiem szczegółowego uzasadnienia swojego stanowiska odnośnie oceny usług Kancelarii oraz pod warunkiem, że uzasadnienie to znajduje potwierdzenie w stanie faktycznym (czyli że obiektywnie istnieją powodu do niezadowolenia). Niezadowolenie z niekorzystnego stanu prawnego (prawo niekorzystne dla Klienta) nie stanowi podstawy do odstąpienia od zapłaty. Gwarancją jest objęte pełne wyjaśnienie sytuacji prawnej Klienta w świetle udzielonych przez Klienta informacji.

100% gwarancji

Przed złożeniem reklamacji prosimy o ponowne zapoznanie się z Regulaminem Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną i sprawdzenie, czy w jego świetle Państwa zdaniem reklamacja jest zasadna. Regulamin zaakceptowaliście Państwo składając zlecenie. Bez względu jednak na to, czy Państwa ocena stanu prawnego odbiega od zaprezentowanej w powyższym Regulaminie, czy też nie, Kancelaria deklaruje, iż dołoży starań, aby załatwić sprawę dla dobra Klienta.

Klient w terminie 7 dni od momentu udostępnienia mu treści porady ma prawo do złożenia reklamacji z tytułu jakości i sposobu jej wykonania. Ograniczony termin nie umniejsza w żadnej mierze roszczeń Klienta, a jedynie jego upływ uniemożliwia załatwienie sprawy w świetle ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Reklamacja pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnej, którą należy przesłać na adres Kancelarii, identyfikując usługę oraz podając treść reklamacji.

Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Kancelarię w terminie 5 dni roboczych od wpływu reklamacji. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Kancelaria w razie potrzeby dokonuje przede wszystkim stosownych uzupełnień treści porady. W przypadkach zwrotu wynagrodzenia za wykonaną usługę doradczą, jeżeli Kancelaria przekazała Klientowi fakturę VAT, Kancelaria wystawi w terminie 7 dni od daty uznania reklamacji fakturę korygującą, oraz dokona zwrotu ceny za poradę niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia odbioru przez Klienta faktury korygującej zgodnie z odrębnymi przepisami.

Jeżeli Kancelaria nie uzna reklamacji za zasadną, przesłane przez Kancelarię pismo ułatwi Państwu ewentualne dochodzenie roszczeń na innej drodze.

Statystyki pracy doradcy podatkowego


0 dni 19 godz. 13 min.
średni czas oczekiwania na odpowiedź
(5 ostatnich porad)


słów: 1441 | znaków: 8964
przeciętna porada z dodatkowymi wyjaśnieniami doradcy
(5 ostatnich porad)


84 % porad (84 na każde 100 porad)
w cenie nie wyższej niż 250 zł
(od 2013 r.)


ZADAJ WŁASNE PYTANIE

poradnik Klienta                                 

CO, KIEDY, JAK, ZA ILE

+ online od 2003 r. Serwis doradcapodatkowy.com to pierwszy polski serwis doradztwa podatkowego online. Działam zawsze zgodnie z prawem konsumenckim oraz z zasadami etyki zawodowej doradców podatkowych.
+ ponad 2500 porad online: dla Klientów z całego świata - od Brazylii i USA po Australię, od Makao po Zjedn. Emiraty Arabskie czy Libię, od USA poprzez kraje UE po polskich podatników - firmy i osoby prywatne.
+ rzetelność: Każda e-porada przekazywana jest e-mailem w pliku podpisanym elektronicznie (tzw. e-podpis). Odpowiadam za treść moich porad, posiadam też ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Porada - co otrzymasz?

Porada w pliku pdf podpisana certyfikatem kwalifikowanym (forma pisemna).

czytaj

 

Porady i ceny

Sprawdź, ile kosztują usługi naszej Kancelarii. Zawsze płacisz po uzyskaniu porady.

czytaj

 

Formy płatności

Płatność przelewem, kartą płatniczą, przelewem online, przez PayPal.

czytaj

 

Ile to potrwa?

Sprawdź jak krótko! A z reguły poradę otrzymasz nawet szybciej.

czytaj

 

Reklamacje

Na zasadach określonych w regulaminie płaci tylko zadowolony klient.

czytaj

 

Bezpieczeństwo i poufność

Szyfrowanie danych oraz e-podpis. Tajemnica zawodowa jak u adwokata.

czytaj

 

Regulamin

świadczenia usług drogą elektroniczną jest w pełni zgodny z obowiązującym prawem, w szczególności z prawem konsumenckim. Dbam o Twoje podatki, analizując dokładnie Twoją indywidualną sytuację i uwzględniając Twoje potrzeby. I za to płacisz.

czytaj

 

Ustawa o doradztwie podatkowym

Zapoznaj się z przepisami ustawy o doradztwie podatkowym (wersja na rok 2014). Dzięki temu poznasz wymogi stawiane doradcom podatkowym,a które stanowią dla Ciebie gwarancję rzetelności, poufności i uczciwości doradcy podatkowego.

czytaj

 

Zasady etyki doradcy podatkowego

Zasady etyki doradców podatkowych są podstawowym gwarantem rzetelności porady, uczciwości doradcy podatkowego, tajemnicy zawodowej oraz pewności ewentualnego odszkodowania w razie błędnej porady. Masz pewność!

czytaj

 

Nota prawna: Korzystanie z porad oraz logowanie do serwisu oznaczają akceptację regulaminu. © Copyright by Artur M. Brzeziński doradca podatkowy, 2003-2019.