doradzam podatnikom od 15 listopada 1995 r.                                

Porada - co otrzymasz?

Efektem wykonanej usługi jest opinia (odpowiedź) Kancelarii (egzemplarz porady) udostępniona Klientowi pocztą elektroniczną w pliku podpisanym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy wykorzystaniu kwalifikowanego certyfikatu. Porada zawsze wyjaśni problem postawiony przez Klienta (może jednak wskazać na istnienie rozbieżnych stanowisk sądów czy organów podatkowych), a z reguły wskaże również inne obszary, na które Klient powinien zwrócić uwagę. Porada obejmuje odpowiedź na postawione przez Klienta pytania oraz odpowiedzi na zgłoszone przez Klienta dodatkowe pytania związane z problemem zasadniczym.

Moim dążeniem jest sprawienie, aby sytuacja związana z problemem zgłoszonym przez Klienta stała się dla niego jasna (bez niedomówień w zakresie zlecenia Klienta) oraz pewna (potwierdzona uzasadnieniem prawnym, a w miarę możliwości interpretacjami, orzecznictwem)..

Objętość porady to:

  • w większości przypadków ok. 4 tys. znaków ze spacjami (około 2 stron a4) w przypadku porad standard i porad ekspresowych;
  • odpowiednia objętość w przypadku opinii klasyfikacyjnych.

(szczegółowe statystyki znajdują się na niniejszej stronie). Powyższe nie oznacza, że porady krótsze będą kosztować mniej, a porady dłuższe - więcej. Podstawą jest bowiem nakład pracy, bez względu na to, czy odpowiedzią jest jedna strona, czy też pięciostronicowe opracowanie. Wskazanie objętości porady ma jedynie za zadanie zapewnić, iż Kancelaria nie udziela odpowiedzi bez dogłębnego zbadania stanu prawnego, co z kolei znajduje wyraz w uzasadnieniu odpowiedzi. Uzasadnienie zawiera bowiem z reguły odniesienia do stanu prawnego, stanu faktycznego, do przemyśleń doradcy. Każda porada zawiera uzasadnienie, podanie podstawy prawnej, a jeżeli jest to możliwe - również przytoczenie interpretacji podatkowych lub orzecznictwa sądów potwierdzających opinię doradcy.

W przypadku opinii klasyfikacyjnych opinia odnosząca się do jednego przedmiotu może być czasem krótka, w sytuacjach bardziej oczywistych, zdarzają się jednak wypadki, w których wywód zawiera się w dużo większej objętości. W tym przypadku nie ma reguły w odniesieniu do długości porady.

Każda opinia czy porada zawiera uzasadnienie, a w zależności od pytania Klienta może zawierać również rekomendację działania.

Klient nie nabywa praw autorskich do treści otrzymanej porady, może ją jednak wykorzystywać w sposób zgodny z przeznaczeniem, drukując do celów własnych, czy przekazując swoim księgowym, doradcom, pracownikom, urzędom we własnych sprawach, których porada Kancelarii dotyczy. Wszelkie naruszenie praw autorskich odnośnie treści porady wiąże się z koniecznością zapłaty odszkodowania w kwocie określonej w Regulaminie Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną.

Klient składając zlecenie udzielenia porady może zastrzec zakaz publikacji treści porady. W braku takiego zastrzeżenia porada będzie mogła zostać opublikowana przez Kancelarię, jednak po usunięciu danych pozwalających na identyfikację Klienta oraz po usunięciu informacji o charakterze tajemnicy technologicznej czy podobnej, pozwalające na skopiowanie poufnych receptur czy oryginalnego modelu biznesowego. Klient podając takie informacje i nie zastrzegając zakazu ich publikacji zrzeka się praw do jakiegokolwiek odszkodowania w związku z ujawnienie tych informacji w wyniku zastosowania przez Kancelarię błędnej oceny informacji przekazanych przez Klienta. Przykłady opublikowany pytań znajdziesz tutaj.

Klient może otrzymać poradę w formie papierowej drukowanej wysłaną za pośrednictwem TNT na adres wskazany przez Klienta i za dodatkową opłatą. Doradca w uzasadnionych przypadkach może uznać, że cena usługi kurierskiej wliczona jest w cenę porady.

Oto przykładowa porada udzielona przez Kancelarię:

potwierdzenie Przykładowe zapytanie klienta. Proszę zwrócić uwagę na wyświetlenie hasła na potwierdzeniu zlecenia.
panel porady Klient otrzymał odpowiedź i korespondował z doradcą. Zadał dodatkowe pytania i otrzymał odpowiedzi.
panel klienta Tak wygląda panel główny ze wszystkim poradami klienta.
Taki plik pdf (z całą treścią) otrzymuje klient jako odpowiedź wraz z fakturą. Plik został podpisany certyfikatem kwalifikowanym (forma pisemna).
Na zakończenie każdy klient otrzymuje fakturę. Można ją pobrać w formacie *.pdf albo wyświetlić na ekranie. Zgodna z aktualnymi przepisami. E-podpis (certyfikat kwalifikowany) oraz szyfrowanie SSL zapewnia autentyczność pochodzenia, integralność jej treści, a czytelność (odczytanie) zapewnia bezpłatny program Adobe Reader.
W ciągu 3 dni klient dokonuje zapłaty przelewem 199 zł. Była to porada standard.

W przypadku porady udzielonej telefonicznie lub w siedzibie Kancelarii efektem porady jest rozmowa. Płatność z reguły jest zryczałtowana, choć w pewnej mierze zależy od czasu i nakładu pracy poświęconego na rozwiązanie problemu (ok. 200 zł z VAT za godzinę).

Statystyki pracy doradcy podatkowego


0 dni 18 godz. 32 min.
średni czas oczekiwania na odpowiedź
(5 ostatnich porad)


słów: 1085 | znaków: 6761
przeciętna porada z dodatkowymi wyjaśnieniami doradcy
(5 ostatnich porad)


84 % porad (84 na każde 100 porad)
w cenie nie wyższej niż 250 zł
(od 2013 r.)


ZADAJ WŁASNE PYTANIE

poradnik Klienta                                 

CO, KIEDY, JAK, ZA ILE

+ online od 2003 r. Serwis doradcapodatkowy.com to pierwszy polski serwis doradztwa podatkowego online. Działam zawsze zgodnie z prawem konsumenckim oraz z zasadami etyki zawodowej doradców podatkowych.
+ ponad 2500 porad online: dla Klientów z całego świata - od Brazylii i USA po Australię, od Makao po Zjedn. Emiraty Arabskie czy Libię, od USA poprzez kraje UE po polskich podatników - firmy i osoby prywatne.
+ rzetelność: Każda e-porada przekazywana jest e-mailem w pliku podpisanym elektronicznie (tzw. e-podpis). Odpowiadam za treść moich porad, posiadam też ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Porada - co otrzymasz?

Porada w pliku pdf podpisana certyfikatem kwalifikowanym (forma pisemna).

czytaj

 

Porady i ceny

Sprawdź, ile kosztują usługi naszej Kancelarii. Zawsze płacisz po uzyskaniu porady.

czytaj

 

Formy płatności

Płatność przelewem, kartą płatniczą, przelewem online, przez PayPal.

czytaj

 

Ile to potrwa?

Sprawdź jak krótko! A z reguły poradę otrzymasz nawet szybciej.

czytaj

 

Reklamacje

Na zasadach określonych w regulaminie płaci tylko zadowolony klient.

czytaj

 

Bezpieczeństwo i poufność

Szyfrowanie danych oraz e-podpis. Tajemnica zawodowa jak u adwokata.

czytaj

 

Regulamin

świadczenia usług drogą elektroniczną jest w pełni zgodny z obowiązującym prawem, w szczególności z prawem konsumenckim. Dbam o Twoje podatki, analizując dokładnie Twoją indywidualną sytuację i uwzględniając Twoje potrzeby. I za to płacisz.

czytaj

 

Ustawa o doradztwie podatkowym

Zapoznaj się z przepisami ustawy o doradztwie podatkowym (wersja na rok 2014). Dzięki temu poznasz wymogi stawiane doradcom podatkowym,a które stanowią dla Ciebie gwarancję rzetelności, poufności i uczciwości doradcy podatkowego.

czytaj

 

Zasady etyki doradcy podatkowego

Zasady etyki doradców podatkowych są podstawowym gwarantem rzetelności porady, uczciwości doradcy podatkowego, tajemnicy zawodowej oraz pewności ewentualnego odszkodowania w razie błędnej porady. Masz pewność!

czytaj

 

Nota prawna: Korzystanie z porad oraz logowanie do serwisu oznaczają akceptację regulaminu. © Copyright by Artur M. Brzeziński doradca podatkowy, 2003-2020.