przykład pytania faktycznie zadanego przez Klienta, na które udzielono odpowiedzi                                

Wypłata i opodatkowanie zysku po przejęciu spółki


Statystyki pracy doradcy podatkowego


0 dni 21 godz. 9 min.
średni czas oczekiwania na odpowiedź
(5 ostatnich porad)


słów: 1506 | znaków: 9313
przeciętna porada z dodatkowymi wyjaśnieniami doradcy
(5 ostatnich porad)


83 % porad (83 na każde 100 porad)
w cenie nie wyższej niż 250 zł
(od 2013 r.)


ZADAJ WŁASNE PYTANIE

Chciałem zlecić udzielenie opinii w zakresie przepisów prawa podatkowego oraz rachunkowości. Poniżej przedstawię pokrótce stan sprawy oraz zagadnienia.
Osoba fizyczna X, będąca rezydentem podatkowym w Polsce, była wspólnikiem spółki komandytowej SPK (komandytariusz) uprawnionym do 99% zysku. W dniu XXXX r. X składa do SPK oświadczenie z żądaniem podziału i wypłaty zysku. Wypłata zysku jednak nie następuje.
W dniu XXXXX r. SPK zostaje przejęta (przeniesienie całego majątku) przez spółkę z o.o. SPZOO.
W otrzymanej przez X informacji PIT/B o wysokości dochodu z tytułu jego uczestnictwa w SPK za XXXXX r. wskazano dochód przypadający na podatnika w kwocie XXXX zł.
W sprawozdaniu finansowym SPK za okres XXXXX , w więc do dnia przejęcia wskazano jednak zysk w kwocie XXXXXX zł. Z informacji, które otrzymałem wynika, że uwzględniono w nim koszty poniesione w latach wcześniejszych (zanim X został wspólnikiem SPK), które nie były uwzględniane na bieżąco.
Mając na uwadze powyższe pojawiają się następujące pytania:

1. Czy X może żądać od SPZOO wypłaty przypadającego na niego zysku osiągniętego przez SPK? Moim zdaniem jak najbardziej, gdyż SPZOO weszła we wszystkie prawa i obowiązki SPK, a więc także w obowiązek wypłaty.
2. Czy wypłata zysku przypadającego na X z tytułu udziału w SPK przez SPZOO będzie opodatkowana? Moim zdaniem nie, gdyż kwota ta została już opodatkowana wcześniej (podatek zapłacony przez X od zysku w SPK).
3. Jakiej kwoty może żądać X od SPZOO? Moim zdaniem będzie to kwota XXXX zł pomniejszona o zapłacony podatek, nie zaś kwota XXXX zł. Wspólnik X zapłacił bowiem podatek od pierwszej z tych kwot. Co więcej, nie powinien on ponosić negatywnych konsekwencji działań związanych z pomniejszeniem zysku za ostatni okres działalności o kwoty z poprzednich lat obrotowych, które z jakiegoś powodu nie były ujmowane.
Niezależnie od powyższego mam pytanie odnośnie Pańskiego zapatrywania się na możliwość zmiany uchwały o przeznaczeniu zysku, a dokładniej, czy zgromadzenie wspólników, które wcześniej przeznaczyło kwotę zysku na kapitał zapasowy może podjąć uchwałę o zmianie tej uchwały i np. dokonać wypłaty tej kwoty z tytułu dywidendy.
Jak pisałem, bardzo proszę o wycenę zagadnienia.
Z poważaniem


POWRÓT

poradnik Klienta                                 

CO, KIEDY, JAK, ZA ILE

+ online od 2003 r. Serwis doradcapodatkowy.com to pierwszy polski serwis doradztwa podatkowego online. Działam zawsze zgodnie z prawem konsumenckim oraz z zasadami etyki zawodowej doradców podatkowych.
+ ponad 2500 porad online: dla Klientów z całego świata - od Brazylii i USA po Australię, od Makao po Zjedn. Emiraty Arabskie czy Libię, od USA poprzez kraje UE po polskich podatników - firmy i osoby prywatne.
+ rzetelność: Każda e-porada przekazywana jest e-mailem w pliku podpisanym elektronicznie (tzw. e-podpis). Odpowiadam za treść moich porad, posiadam też ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Porada - co otrzymasz?

Porada w pliku pdf podpisana certyfikatem kwalifikowanym (forma pisemna).

czytaj

 

Porady i ceny

Sprawdź, ile kosztują usługi naszej Kancelarii. Zawsze płacisz po uzyskaniu porady.

czytaj

 

Formy płatności

Płatność przelewem, kartą płatniczą, przelewem online, przez PayPal.

czytaj

 

Ile to potrwa?

Sprawdź jak krótko! A z reguły poradę otrzymasz nawet szybciej.

czytaj

 

Reklamacje

Na zasadach określonych w regulaminie płaci tylko zadowolony klient.

czytaj

 

Bezpieczeństwo i poufność

Szyfrowanie danych oraz e-podpis. Tajemnica zawodowa jak u adwokata.

czytaj

 

Regulamin

świadczenia usług drogą elektroniczną jest w pełni zgodny z obowiązującym prawem, w szczególności z prawem konsumenckim. Dbam o Twoje podatki, analizując dokładnie Twoją indywidualną sytuację i uwzględniając Twoje potrzeby. I za to płacisz.

czytaj

 

Ustawa o doradztwie podatkowym

Zapoznaj się z przepisami ustawy o doradztwie podatkowym (wersja na rok 2014). Dzięki temu poznasz wymogi stawiane doradcom podatkowym,a które stanowią dla Ciebie gwarancję rzetelności, poufności i uczciwości doradcy podatkowego.

czytaj

 

Zasady etyki doradcy podatkowego

Zasady etyki doradców podatkowych są podstawowym gwarantem rzetelności porady, uczciwości doradcy podatkowego, tajemnicy zawodowej oraz pewności ewentualnego odszkodowania w razie błędnej porady. Masz pewność!

czytaj

 

Nota prawna: Korzystanie z porad oraz logowanie do serwisu oznaczają akceptację regulaminu. © Copyright by Artur M. Brzeziński doradca podatkowy, 2003-2019.